Historia

Luffarschack är ett väldigt gammalt spel både i Sverige och i övriga världen. Tyvärr har namnet i sig i Sverige en något negativ klang men vi har behållit namnet eftersom så många i Sverige känner till det. Spelet fick sitt internationella namn renju den 6 december 1899. Spelet är i hög grad internationellt och därför finns en hel del information på engelska istället för på svenska. Nedan följer några länkar till historisk information:

 

  • Om luffarschackets historia i Sverige (på svenska) - Kristian Lindberg.
  • Luffarschackets (renjus) historia och hur reglerna har vuxit fram (på engelska).
  • Liten historik - 40 bilder från gamla tider och från olika VM-tävlingar med kommentarer (på engelska).
  • Jönköpingsklubbens historia (på engelska)