Förbundets tidning Fem-i-Rad nr 1 år 2017 utkom den 22 april 2017. Efter varje tävling presenteras rapporter med resultat i Fem-i-Rad-info. Då och då sammanställs allt till en ny Fem-i-Rad som också innehåller en del annat t ex kommentarer till partier och problem. Du hittar alla olika typer av filer/dokument om du på toppmenyn klickar på Filer. Det finns ett annat sätt att se filerna om du vill göra länkar eller favoriter/bokmärken.

Om du enbart för musmarkören över Filer så hittar du direkt till en del av de viktigaste mapparna t ex till årets Fem-i-rad-info. Hur du kan hitta partierna från olika tävlingar kan du läsa om i en annan artikel.

Också en del annan viktig information från styrelsen presenteras numera också som pdf-filer. Dessa pdf-filer kan man hitta om man på toppmenyn klickar på Filer.

En del viktig information finns också i artiklar. De viktigaste artiklarna hittar man på förstasidan dvs om man i toppmenyn klickar på Hem. Det finns också flertalet äldre artiklar som tillhör ett system där i första hand artiklar används och inte filer. Om du vill se alla förbundets artiklar så för musmarkören över Platskartor och välj en av visningarna på toppmenyn.

Om man klickar på Filer i toppmenyn så visas filerna i en inramning där toppmenyn finns kvar. Om man hela tiden vänsterklickar så finns toppmenyn kvar. Fördelen är att man snabbt genom klick på toppmeyn kan gå till någon annan del av webbplatsen. Nackdelen med denna inramning är att allt får samma webbadress och att pdf-filer kanske inte visas optimalt i ett ramverk.

Om man vill kunna hantera pdf-filerna bättre så kan man istället högerklicka. Sedan kan man antingen öppna filerna i ett nytt fönster eller så kan man ladda ned filerna för att se dem i den egna datorn.

Om man föredrar ett mer korrekt filhanteringssätt utan inramning med toppmenyn och där det räcker med vänsterklick så kan man också hitta alla filerna på dess egentliga webbadress (till vilken man också kan göra en länk eller en favorit/ett bokmärke): http://luffarschack.org/images/stories/filer/ eller http://sverige.renju.se/images/stories/filer/ eller ännu mer korrekt http://renju.se/sverige/images/stories/filer/.