Rankinglistan för Renju gällande perioden 2016-05-01 - 2016-08-31 presenteras nedan.

 

Rankinglista 2016-05-01 - 2016-08-31

Nr Namn Klubb/Ort Ratingtal BLI REN Summa
1. Stefan Karlsson Stockholm 2256 0 +38 +38
2. Petter Gardström Uppsala 2091   +2 +2
3. Tord Andersson Uppsala 2087   +2 +2
4. Kristian Lindberg Varberg 2028   -21 -21
5. Richard Sandström Jönköping 2019 0 -21 -21
6. Peter Jonsson Jönköping 1991 0 +19 +19
7. Björn Lind Stockholm 1989      
8. Joachim Gaulitz Härnösand 1964      
9. Martin Carlsson Jönköping 1953      
10. Marcus Eriksson Stockholm 1947      
11. Bengt Asplund ÖstraRyd 1917      
12. Björn Eriksson Stockholm 1892 0 -4 -4
13. Rickard Johannesson Jönköping 1887      
14. Emma Jellve Norrköping 1829      
15. Irene Karlsson Stockholm 1655      
16. Tommy Maltell Jönköping 1641      
17. Bengt Nyberg Mjölby 1564 0 +14 +14
18. Linnea Widman Stockholm 1551   -22 -22
19. Martin Karlsson Jönköping 1513      
20. Joachim Theimer Norrköping 1458      
21. Jan Fanell Stockholm 1435 0   0
22. Björn Levinson Stockholm 1407      
23. David Lindgren Jönköping 1164      
24. Adam Florentzson Jönköping 1149 0 -7 -7

BLI   :   Blixt-SM i renju i Mjölby, 6 februari 2016
REN   :   SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016


Stefan Karlsson   Stockholm   2256   ( +38 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 2218 +38 2256 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Kristian Lindberg Varberg 2049 1 - 0 +9
Richard Sandström Jönköping 2040 1 - 0 +9
Petter Gardström Uppsala 2089 1 - 0 +10
Tord Andersson Uppsala 2085 1 - 0 +10


Petter Gardström   Uppsala   2091   ( +2 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 2089 +2 2091 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Richard Sandström Jönköping 2040 1 - 0 +14
Stefan Karlsson Stockholm 2218 0 - 1 -10
Tord Andersson Uppsala 2085 0 - 1 -16
Kristian Lindberg Varberg 2049 1 - 0 +14


Tord Andersson   Uppsala   2087   ( +2 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 2085 +2 2087 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Kristian Lindberg Varberg 2049 0 - 1 -18
Richard Sandström Jönköping 2040 1 - 0 +14
Petter Gardström Uppsala 2089 1 - 0 +16
Stefan Karlsson Stockholm 2218 0 - 1 -10


Kristian Lindberg   Varberg   2028   ( -21 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 2049 -21 2028 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Stefan Karlsson Stockholm 2218 0 - 1 -9
Tord Andersson Uppsala 2085 1 - 0 +18
Richard Sandström Jönköping 2040 0 - 1 -16
Petter Gardström Uppsala 2089 0 - 1 -14


Richard Sandström   Jönköping   2019   ( -21 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 2040 -21 2019 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Petter Gardström Uppsala 2089 0 - 1 -14
Stefan Karlsson Stockholm 2218 0 - 1 -9
Tord Andersson Uppsala 2085 0 - 1 -14
Kristian Lindberg Varberg 2049 1 - 0 +16


Peter Jonsson   Jönköping   1991   ( +19 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 1972 +19 1991 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Björn Eriksson Stockholm 1896 1 - 0 +13
Adam Florentzson Jönköping 1156 1 - 0 +1
Linnea Widman Stockholm 1573 1 - 0 +3
Bengt Nyberg Mjölby 1550 1 - 0 +2


Björn Lind   Stockholm   1989   ( 0 )


Joachim Gaulitz   Härnösand   1964   ( 0 )


Martin Carlsson   Jönköping   1953   ( 0 )


Marcus Eriksson   Stockholm   1947   ( 0 )


Bengt Asplund   ÖstraRyd   1917   ( 0 )


Björn Eriksson   Stockholm   1892   ( -4 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 1896 -4 1892 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Bengt Nyberg Mjölby 1550 1 - 0 +4
Peter Jonsson Jönköping 1972 0 - 1 -13
Adam Florentzson Jönköping 1156 1 - 0 +1
Linnea Widman Stockholm 1573 1 - 0 +4


Rickard Johannesson   Jönköping   1887   ( 0 )


Emma Jellve   Norrköping   1829   ( 0 )


Irene Karlsson   Stockholm   1655   ( 0 )


Tommy Maltell   Jönköping   1641   ( 0 )


Bengt Nyberg   Mjölby   1564   ( +14 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 1550 +14 1564 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Björn Eriksson Stockholm 1896 0 - 1 -4
Adam Florentzson Jönköping 1156 1 - 0 +3
Linnea Widman Stockholm 1573 1 - 0 +17
Peter Jonsson Jönköping 1972 0 - 1 -2


Linnea Widman   Stockholm   1551   ( -22 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 1573 -22 1551 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Adam Florentzson Jönköping 1156 1 - 0 +2
Bengt Nyberg Mjölby 1550 0 - 1 -17
Peter Jonsson Jönköping 1972 0 - 1 -3
Björn Eriksson Stockholm 1896 0 - 1 -4


Martin Karlsson   Jönköping   1513   ( 0 )


Joachim Theimer   Norrköping   1458   ( 0 )


Jan Fanell   Stockholm   1435   ( 0 )


Björn Levinson   Stockholm   1407   ( 0 )


David Lindgren   Jönköping   1164   ( 0 )


Adam Florentzson   Jönköping   1149   ( -7 )


SM i Renju, Stockholm, 18-20 mars 2016   ( 1156 -7 1149 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Linnea Widman Stockholm 1573 0 - 1 -2
Bengt Nyberg Mjölby 1550 0 - 1 -3
Peter Jonsson Jönköping 1972 0 - 1 -1
Björn Eriksson Stockholm 1896 0 - 1 -1