Den 5 maj (på grund av att det blev ett lag mindre under Lag VM och således färre spelronder och mer tid åt övrigt flyttade man datum för GA från det tidigare bestämda 29 april till 5 maj) på RIFs General Assembly ska representanter från RIF-länder välja en ny öppningsregel i renju. Fram till 31 december samlade man in förslag till nya regler och det blev 31 stycken. Nu studerar man de förslagen: såväl ”gamla”, kända under ett par år (”Sakata”, ”Tarannikov”, ”Yamaguchi”, mm), som helt pinnfärska. RIFs Regelkommittén (som består av Ando Meritee, Peter Jonsson, Norihiko Kawamura och Jurij Tarannikov) håller nu på och utvärderar dem. För att underlätta deras jobb och för att göra hela processen mera öppen och rättvis har den japanske spelaren Hiroshi Okabe föreslagit att även bilda en oberoende grupp med starka spelare från olika länder. Gruppen fick namnet Players Council. Gruppen och Regelkommittén mötts ungefär en gång i månaden och diskuterar de olika förslagen. Möten leds av Regelkommitténs ordförande den regerande världsmästare Ando Meritee. Ando är nog utan tvekan den som lägger mest själ i den här frågan. Här nedan följer en liten intervju med honom.
 
 
Du är ordförande i regelkommittén. Vad gör du där?
Jag samordnar tre saker – insamlandet av förslag till nya öppningsregler – utvärdering och analys av dem – och jag försöker få alla medlemsländer att enas kring ett regelförslag oavsett vilket det blir. Alla tre sakerna är mycket viktiga särskilt när man tänker på att vi måste hitta ett samförstånd mellan länderna innan 29 april i år.
 
Hur går det med de nya reglerna?
Ur teknisk synvinkel går det bra. Vi har klara och öppna förfaranden för att ta emot förslag och att utvärdera dem.
 
Hur utvärderar ni dem?
Vi använder åtta olika kriterier som alla är viktiga:
      den nya öppningsregeln ska inte skilja sig för mycket från den nuvarande (ju mindre skillnad desto bättre)
      den nya regeln ska ge fler spelbara (balanserade) varianter jämfört med nuvarande regler
      det ska vara rättvist för båda spelarna (en spelare ska inte kunna få ett alltför stort övertag genom hemanalyser)
      det ska vara lätt för nybörjare att förstå och spela med de nya reglerna
      den ska inkludera all eller nästan all nuvarande öppningsteori
      under partiets inledningsskede (de första fem dragen) ska det inte vara möjligt att sätta dragen för utspritt
      det första draget ska vara i centrumpunkten
      det ska finnas möjlighet för båda spelarna att undvika en taktik som leder till säker remi
 
En bra regel skall uppfylla alla åtta kriterierna så bra som möjligt. Alla kriterier graderas mellan 0-1 med tiondelsintervall. Sedan lägger vi ihop summan för de åtta kriterierna och ordnar förslagen i fallande ordning.
 
Vilken regel ligger bäst till så länge?
Regel nummer fem (Jonssons förslag) har hittills de högsta poängen. Men det är viktigt att förstå att detta utvärderingssystem är ett ganska grovt instrument som hjälper oss att skilja ut bra förslag från uppenbart dåliga. De förslag som hamnat på topp10-listan kommer att undersökas var för sig och då jämförs fördelar och nackdelar. När vi försöker hitta det allra bästa förslaget kan vi inte längre använda poängsumman rakt av eftersom vissa av kriterierna kanske väger tyngre än andra. Men i vår preliminära utvärdering låter vi för enkelhetens skull alla kriterierna väga lika tungt. Den efterföljande diskussionen kommer att avgöra vilken regel som är bäst. Bra argument och jämförelser kommer att ha stor betydelse.
 
Har du någon personlig favorit? I så fall vilken och varför just den?  
Min personliga favorit kommer att förbli en hemlighet tills jag drar mig tillbaka som ordförande för regelkommittén.  Jag måste vara strikt neutral och mottaglig för alla argument. Jag har formulerat mitt uppdrag så att det är viktigare att ena länderna kring ett förslag än att min egen favorit vinner. Så om en regel har stora möjligheter att ena medlemsländerna kommer jag att stödja den helhjärtat oavsett om det är min favorit eller inte.
 
Vilket regelförslag kommer att få flest röster på RIF-mötet? Varför?
Jag önskar jag visste det. J Den 2 april kommer spelarrådet (en inofficiell samling av elitspelare och ledare från olika länder som undersöker regelförslag) att ha sin fjärde sammankomst. Efter det mötet kanske vi har enats om en huvudkandidat som anses ha bäst chanser bland de 31 förslagen att vinna omröstningen. Om vi vill undvika onödigt heta känslor är det bra om alla länder kan enas kring ett förslag innan den officiella omröstningen den 29 april.
 
RIF-mötet kommer att hållas dagen före lag-VM börjar. Har du tillräckligt med tid för att förbereda dig inför tävlingen?
Varje tisdag har vi en speciell träning inriktad på Lag-VM. Estlands bästa spelare samlas för att analysera och utbyta idéer. Jag antar att intensiteten kommer att öka ju mer lag-VM närmar sig. Omedelbart före tävlingen är det viktigt för mig att få vila och god sömn – det är den bästa uppladdningen. Allt annat beror på erfarenhet – både taktik och psykologisk beredskap.
 
Hur ser din renjuträning ut?
På tal om tisdagskvällarna så analyserar vi hemma först eller spelar några partier på nätet. Och när vi träffar på problem eller hittar något nytt och intressant tar vi frågorna och idéerna till träningen varvid en intensiv brainstorming tar vid. Jag gillar den mycket.
 
Vad tror du, vilket lag kommer att vinna och varför?
Jag tror med 99 % visshet att det vinnande laget kommer från Ryssland eller Estland. Denna gång är det estniska laget mycket jämnt. För första gången i Lag-VM har vi starka spelare på alla fyra borden. Förut fick Ryssland alltid ett övertag eftersom de hade starka spelare på alla fyra borden. Denna gång kan vi bjuda hårt motstånd överallt. Vilket lag som vinner? Personligen tror jag på Estland.
 
Ryssland har vunnit alla tidigare Lag-VM. Har ni någon speciell strategi mot dem?
Visst. Att utforma lagets strategi är ett led i planeringen. Vårt största övertag är att alla i vårt lag bor i samma stad och således kan träffas ofta och bygga upp en bra lagkänsla. Det ryska laget kanske strålar samman dagen innan tävlingen börjar. Därför kommer de att ha mindre tid att utbyta idéer och komma i bra psykisk form.
 
Lycka till och tack för intervjun!
Tack. Får samtidigt önska det svenska laget lycka till!
 
 
Den som är intresserad av de nya reglerna kan se alla de 31 förslagen till nya öppningsregler samt kommentarer och diskussion både kring de enskilda förslagen och mer övergripande på Online Renju Class Forum:
Forumet består nu av flera sidor där de nyare inläggen ligger främst. Beskrivningar av varje förslag ligger på de sista sidorna. En vanlig besökare kan läsa all text, för att kunna se bilder, delta i en inofficiell omröstning, svara i en diskussion eller starta ett nytt ämne måste man vara inloggad. Inloggningen är rätt så enkel och tar högst nån minut. Språket som används på forumet är engelska.