Jag lyckades samla mod att fråga Chingin om han skulle vilja vara med i en intervju för fem-i-rad, vilket han gick med på. Efter han gick med på de började utfrågningen. Intervjuen blev under avslappnad form under nyårsafton, skälet att jag valde att intervjua just honom var så enkelt att han är den spelaren jag ser upp till mest och tycker han är intressanta ideer och saker för sig.

Först kan du berätta lite om vem du är ? (som var du kommer ifrån och när du började spela

Mitt namn är Konstantin Chingin, jag är från Ryssland och 23 år gammal. Jag introducerades för spelet av Sergey Gruzin 1993 som var en renjuläraren på skolan vid det tillfället

.Spelar du för någon renju klubb i Ryssland nu och om du gör de kan du berätta lite om den?

För tillfället är jag medlem i Moskvas renju klubb, vilken är kanske den största renju klubben i Ryssland för tillfället. Några medlemmar är kända spelarna Sinyov, Kozhin, Nikonov, Makarov, Golosov, Ritter med flera.  

Har du spelat i någon annan renju klubb innan dess om du har kan du berätta lite om den också?

Jag började spela renju i Zhigulyovsk renju klubb 1993. Mina lärare där var Sergey Gruzin och Stepan Peskov. Medlemmar i klubben vid olika tillfällen har varait Stepan Peskov, Dmitry Kebanov, Sergey Melnikov, Sergey Arzumanov, Alexey Koroyov, Sergey Losyakov, Anna Gross, Alyona Mykhaylova, Nadezhda Timokhina, Tatyana Potlova och många många andra. Klubben är fortfarande aktiv och så mycket jag vet är ska några Zhigulyovsk spelare ledda av Sergey Gruzin spela i Russian Youth Championship i Rybinsk i januari.

Du är bra på att hitta nya intressanta saker i olika öppningar, hur gör du för komma på dessa ? (som till exempel mot Artimiev i i5)

Det är kanske min talang. :)

Sista frågan, vad är ditt mål inom renjun för år 2007?

Ifall allt går som planerat, så vill jag delta i flera turneringar i Ryssland under året och kanske några internationella. Hoppas att ses där.

Tack för dina svar och lycka till med dina mål

First can you please tell who you are? (like where you come from and when you started to play)

My name is Konstantin Chingin, I am from Russia, 23 years old. The game was introduced to me by Sergey Gruzin in 1993 who was a school renju teacher at that time

Do you play for a renju club in Russia and if you do can you tell us some about it?

Currently, I am the member of Moscow renju club, which is maybe the biggest city renju club in Russia at the moment. Its members are such famous players as Sinyov, Kozhin, Nikonov, Makarov, Golosov, Ritter and many others.

Have you played in any other renju clubs in renju and then please tell us about it?

I started to play renju at Zhigulyovsk renju club in 1993. My teachers there were Sergey Gruzin and Stepan Peskov. The members of the club at different times have been Stepan Peskov, Dmitry Kabanov, Sergey Melnikov, Sergey Arzumanov, Alexey Korolyov, Sergey Losyakov, Anna Gross, Alyona Mikhaylova, Nadezhda Timokhina, Tatyana Potlova and many many others. The club is still active, and as far as I know some Zhigulyovsk players headed by Sergey Gruzin are going to the Russian Youth Championship in Rybinsk this January.

 You are good at finding new intresting things in openings, how do you do to come up with them? (like against Artemiev in I5)

That might be the talent:)

Last question, whats your goal for 2007 in renju?

If everything goes well, I would like to participate in several tournaments in Russia this year and maybe some international. Hope to see you there!

Thanks for your answers and good luck with your goal.