Alexandr Nosovsky, Ryssland som suttit i RIF:s Central Committee sedan grundandet 1988 har dragit sig tillbaka och ersattes av Ants Soosõrv från Estland. Jag fick det stora förtroendet att fortsätta som President. Stefan Karlsson fortsätter som kassör och Anders Henningsson som Vice President. Soosõrv tar över sekreterarskapet från Pavel Salnikov, Ryssland som blir en av tre Vice Presidenter. Den tredje är Norihiko Kawamura, Japan.
 
Det bestämdes plats för följande mästerskap
 
VM 2007                                           Ryssland (Tyumen)
Lag-VM 2006                                    Estland
Junior- VM 2006                               Kina
Asiatiska Mästerskapet 2006          Sydkorea
EM 2006                                            Polen
 
RIF planerar att trycka upp en ny upplaga av ”Five-In-A-Row/Renju” under det närmsta året.
 
Den kanske viktigaste punkten var att RIF enades om ett tidsprogram för införandet av en ny öppningsregel. Fram till 31 december kommer RIF:s regelkommission att samla in kandidater till nya öppningsregler. Efter nyår tas inga fler förslag upp utan kommissionen kommer att granska alla inkomna förslag och föreslå de bästa till RIF-mötet i maj 2006. Förhoppningsvis kan vi då enas om ett förslag.
 
Vid årsskiftet drar sig Frank Arkbo tillbaka som webbmaster för RIF:s hemsida och Renju Newsletter. Han ersätts av Ando Meritee.
 
RIF:s Central Committee ska undersöka möjligheterna att anordna och uppmuntra till tävlingar i luffarschack (gomoku). Dock inte världsmästerskap.