Jag (Tommy Maltell) startade RIF:s webbplats år 1995. Under flera år hade inte svenska förbundet någon helt egen webbplats. Det fanns på RIF:s webbplats både en engelsk och en svensk version men så småningom blev det för jobbigt att skriva på båda språken så det mesta blev enbart på engelska.

 Internet Archive är en webbplats som har specialicerat sig på att visa hur olika webbplatser har sett ut tidigare. När man använder denna plats tjänster så undrar man hur många datorer (hårddiskar) som all denna information ligger på. Där kan man t ex ta del av RIF:s webbplats den 9 november 1996. Man kan också starta från en sida med länkar till RIF:s webbplats vid flera olika tidpunkter år 1996 och framåt. Från den förstasida som man kommer till först så kan man sedan ofta gå vidare för att se både bilder och texter från denna tid. Om man vill se platsen framför allt från 2001 och framåt så besöker man hellre en annan startsida med länkar. Alla nyhetsbrev som har utkommit sedan starten finns som du förstås redan vet på det som nu är RIF:s webbplats. När det gäller gamla versioner av Svenska Luffarschackförbundets webbplats så kan man hitta två startsidor med länkar: Den äldre platsen  och den nya platsen. Tyvärr så är sidan från den 15 april 2001 den sista sida man kan se just nu. Därefter låg platsen på webbadressen renju.nu. Den domänen använder förbundet inte längre. Internet Archive har de gamla sidorna men den som nu äger platsen renju.nu har laddat upp en fil robots.txt på sin plats som förbjuder visningen och det respekterar Internet Archive.

Också när det gäller RIF:s nuvarande webbplats http://www.renju.net/ så kan man hitta flertalet gamla versioner på adressen http://wayback.archive.org/web/*/http://www.renju.net/.

Observera alltså att alla ovannämnda sidor från förbundet inte finns på förbundets webbplats utan hos Internet Archive. Läs mer på svenska om vad Internet Archive är.