På RIFs årsmöte den 5 maj i år enades fem länder av sju närvarande om att ändra de nuvarande öppningsreglerna för renju. Japan som är ett av RIFs grundnationer (de två övriga är Ryssland och Sverige) la dock veto. Men samtidigt deklarerades det att frågan skulle diskuteras  ytterligare inom det Japanska Renjuförbundet och senast den 30 juni skulle Japan komma med slutgiltigt besked.
 
Beskedet är att vetot består. Fullständigt svar med motiveringen kan läsas här: http://www.renju.net/media/news.php#61 (på engelska)