Den här webbplatsen innehåller s k cookies

Den här webbplatsens funktion är till viss del beroende av cookies. Mestadels används sessioncookies, som försvinner ur minnet när man stänger sin webläsare.  En speciell typ av cookies  som enbart innehåller ett slumpartat serienummer används vid röstningar när det gäller enkäter. Orsaken är att man inte skall kunna rösta en gång till i en enkät omedelbart efter det att man sist röstade.

Om man har rättighet att logga in på webbplatsen så kan man vid en inloggning markera i rutan "Kom ihåg mig". Då skapas en cookie i din dator som gör att du nästa gång du besöker webbplatsen automatiskt är inloggad. Att använda sig av denna möjlighet kan vara smidigt när man har en egen dator som man enbart använder själv. När flera personer använder samma dator så är det mycket olämpligt att använda denna möjlighet.

Om man vill undvika cookies kan man ställa in sin webbläsare så att man automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur man går till väga finns i webbläsarens hjälpavsnitt.