Flertalet nya filer finns nu på webbplatsen t ex Fem i Rad nr 1 2011 (som den 7 april 2011 har blivit uppdaterad med rätt tävlingsprogram mm och som nu också har kommit ut i pappersform) och  tävlingsprogrammet för år 2011.

De aktuella filerna/dokumenten (länkar till dessa filer finns på båda menyerna) är indelade i 5 huvudmappar. En av dessa 5 mappar kallas helt enkelt 2011 och i denna mapp finns de nya tävlingsreglerna och stadgarna samt tävlingsprogrammet för år 2011.  Länkar till mappen med dessa dokument  finns på båda menyerna. De andra 5 mapparna som man hittar om man väljer länken till aktuella filer är en mapp för Fem i Rad, en mapp för alla dokument som hör ihop med förbundsstämman 2011, en mapp för alla styrelseprotokoll under år 2011 och slutligen en mapp från förbundsstämman 2010.

Tommy Maltell (webbansvarig)