Den 8 augusti 2018 var det 30 år sedan Renju International Federation bildades i Stockholm.