Renju är ett spel! – Öppningsregler och spelregel!
 
I renjuvärlden pågår en debatt om framtida öppningsregler i renju. En debatt som kanske inte är helt lättförstålig. Ett antal frågor snurrar runt. Varför är man inte nöjda med dagens öppningsregler? Vilka alternativ finns? Hur ska vi kunna byta öppningsregler utan att tappa intresset hos de renjuspelare som uppskattar dagens öppningsregler? Måste vi byta öppningsregler alls?
 
 
Ovan frågor finns det säkert många svar på, beroende på vem man frågar. Eftersom ämnet är högaktuellt vill jag ge min syn i ämnet. Bakgrund: RIF (Renju International Federation) beslutade på förra ”General Assembly”, vid VM i Sverige 2003, att uppdra åt RIF’s regelkommitté att ta fram förslag på nya öppningsregler.
 
En viktig sak att slå fast först är att det inte finns några ”aktade renjuspelare” som föreslår ändring på de ”spelregler” som finns idag. Dvs, förbjudna dubbeltreor, dubbelfyror och overline för svart. Här är alla initierade eniga om att spelreglerna är ytterst fyndiga för att skapa ett jämnt spel. Det finns därför ingen anledning att förändra själva spelets grundregler. Andra ytterligheten är ju fritt spel utan ”spelregler”, där spelet blir oerhört skarpt och ytterst svårt att balansera till ett intressant tävlingsspel.
 
Det andra som är viktigt att komma ihåg är att vi bytt öppningsregler med jämna mellanrum flera gånger alltsedan dagens spelregler slogs fast av Nihon Renju Sha (Japanska Renjuförbundet) i Japan 1966. Dock har förändringarna i öppningsregler tidigare endast rört dragen 1-3, nu rör diskussionen främst drag 4 och 5.
 
Varför är man inte nöjda med dagens öppningsregler?
 
Det är alltså ”öppningsreglerna” som diskuteras. Orsaken till ett visst missnöje med dagens öppningsregler är att dagens 26 öppningar, varefter möjligheten till färgbyte finns, inte anses innehålla tillräckligt många intressanta varianter. Ett par öppningar är dokumenterad svart vinst. Ett par andra öppningar anses vara stor fördel för vit. Ett stort antal öppningar anses vara stor fördel för svart. Kvar finns några enstaka öppningar som har många jämna varianter som dock är ganska ordentligt analyserade. Jag vill dock inte hävda att allt på något sätt är utforskat i de här öppningarna, eller ens i alla de andra öppningarna (undantag de två som är dokumenterade till svart vinst), men det är känslan..... Känslan av att det inte finns tillräckligt många sätt att utmana på utan att riskera att bli omedelbart halshuggen i någon superskarp analys. Det är den känslan som jag tror gör att ett antal spelare i världstoppen förespråkar nya öppningsregler.
 
Sedan finns det säkert en mängd nya spelare som tycker det är intressant med nya öppningsregler eftersom det finns så mycket öppningsteori att lära in att de naturligtvis har en lång startsträcka. Nya öppningsregler skulle i någon mening göra dem mer jämbördiga med spelare som lärt in mycket öppningsteori med dagens öppningsregler. Argumentet att spelfärdigheterna i sig ska få avgöra mer än teorikunskaperna är ju i och för sig lockande. Att byta öppningsregler på de grunderna anser jag dock vara mycket vanskligt. Jag är nämligen övertygad om (åtminstone vad gäller de regelförslag jag sett hittills) att öppningsteorin kommer bli ännu mycket mer omfattande, inklusive massa skarpa varianter, jämfört med vad den är idag!
 
Vilka alternativ finns?
 
Flera varianter har förts fram som lämpliga kandidater till nya öppningsregler. Här är de som jag känner till just nu:
 
1 a.      ”Sakata”: Framlagd av Goro Sakata, Japan, i sin bok ”Five In A Row/Renju” från 1980. Där skriver Sakata om framtida öppningsregler, som han tror kan bli nödvändiga i framtiden.
 
            Förstespelaren sätter upp de tre första dragen enligt någon av dagens möjliga öppningar. Därefter placerar andrespelaren ut drag 4 och 5 var som helst på brädan, varvid förstespelaren väljer färg.
           
1 b.      ”Modifierad Sakata” (Jonsson): Samma som 1a fast drag 4 och 5 måste placeras ut inom en tänkt centrumkvadrat på 5x5 (eller kanske 7x7?).
 
2.         ”Yamaguchi rule”: Framförd av Makoto Yamaguchi, regerande japansk mästare. Reglerna blev internationellt lanserade vid VM i Vadstena 2003.
 
Samma öppningsregler som dagens med tillägget att den som sätter ut öppningen (de tre första stenarna) också bestämmer hur många alternativa femtedrag som ska spelas.
 
3.         ”Tarannikov rule”: Den senaste i raden av förslag på öppningsregler som är kända för mig. Den ryske Moskvaspelaren Yurij Tarannikov har föreslagit följande:
 
            i.        Förstespelaren sätter ut drag 1 i mitten.
ii.          Andrespelaren sätter ut drag 2 inom en tänkt centrumkvadrat på 3x3 eller byter färg varefter förstespelaren sätter ut drag 2 inom den tänkta centrumkvadraten på 3x3.
iii.                  Spelaren som är i tur sätter ut drag 3 inom en tänkt centrumkvadrat på 5x5 eller byter färg varefter motståndaren sätter ut drag 3 inom den tänkta centrumkvadraten på 5x5.
iv.                 Spelaren som är i tur sätter ut drag 4 inom en tänkt centrumkvadrat på 7x7 eller byter färg varefter motståndaren sätter ut drag 4 inom den tänkta centrumkvadraten på 7x7.
v.                   Spelaren som är i tur sätter ut drag 5 inom en tänkt centrumkvadrat på 9x9 eller byter färg varefter motståndaren sätter ut drag 5 inom den tänkta centrumkvadraten på 9x9.
vi.                 Spelaren som är i tur byter färg eller spelar ut drag 6 på valfri plats.
 
4.         ”Reims rule”: Ett förslag som framfördes av den lettiske f d VM-trean Aldis Reims i början på 1990-talet i samband med införandet av dagens öppningsregler!
 
Förslaget går ut på att förstespelaren har möjligheten att spela drag 1 valfritt inom en tänkt centrumkvadrat på 3x3.
 
5.         ”Meritee rule”: Den flerfaldige världsmästaren Ando Meritee från Estland förde för några år sedan (ca år 2000) fram idén att förstespelaren placerar ut de tre första dragen var som helst på brädan varvid andrespelaren väljer färg. Inga alternativa femtedrag.
 
Av ovan framförda förslag är det framförallt förslag nr 1 och 3, men även nr 2 som förefaller fånga störst intresse just nu. 1 och 3 spelades nyligen i testtävlingar i Karepa, Estland, augusti 2004.
 
Hur ska vi kunna byta öppningsregler utan att tappa intresset hos de renjuspelare som uppskattar dagens öppningsregler?
 
Det här är en svår fråga, och naturligtvis mycket viktig med tanke på antalet rejuspelare som finns idag (färre än de flesta av oss skulle önska). Jag tror att ett sätt är att göra så många som möjligt involverade och delaktiga i processen att hitta nya alternativ. Ett bra sätt är att börja testspela nya öppningsregler på internet, men det är knappast tillräckligt. Jag tror att det dessutom kommer behövas en stukturerad plan med vanliga närspelstävlingar som engagerar många spelare. Utan engangemang från många intresserade kommer vi ta en stor risk den dagen vi officiellt byter regler.
 
Jag kan dessutom släppa nyheten att Baltic League (Stockholm 2005), Helsinki Open och Tallinn Open kommer flätas samman i Nordic Renju Cup (NRC) fr o m nästa år. I dessa tävlingar kommer det spelas med nya öppningsregler fr o m 2005. Reglerna kommer föreslås av RIF’s regelkommitté. Se separat artikel för mer information om NRC.
 
Måste vi byta öppningsregler alls?
 
Flera av de allra främsta renjuspelarna anser att ett byte av öppningsregler är nödvändigt för att de ska fortsätta tycka att renju är tillräckligt intressant. För mig är det den starkaste orsaken till att öppningsreglerna bör bytas. Ett antal duktiga spelare spelar redan idag hellre med olika nya öppningsregler än med de officiella.
 
Det viktigaste målet borde vara att välja öppningsregler som kan accepteras av helst alla aktiva renjuspelare. Öppningsregeln är inte så otroligt viktig i sig. Öppningsregeln är ett medel att få spela med de fantastiska ”renjuns spelregler”. Det är ”spelreglerna” som ska förena renjuspelarna, inte öppningsreglerna som ska dela oss!
 

Naturligtvis ska vi välja en lämplig variant av öppningsregler, men det viktigaste är att vi väljer något som enar oss. Jag tror också att vi bör undvika att spela med olika öppningsregler under en längre tidsperiod. Det bästa är nog om vi kan få några få effektiva år där vi väljer öppningsregler som kan förklaras som RIF’s officiella och förhoppningsvis överleva under lång tid framöver.