Kolla in resultaten från Korr-sm.

Vill du flölja matcherna gör du det inne på Renju Offline


Top tre just nu: 1, Björn Lind 12,5p, Emma Warner 9,5p 3, Bengt Asplund 9p

Deltagare

Namn Användarnanm
Hans Sjöstedt ( H S)
hans_s
Bengt Nyberg ( B N )
bnyberg
Bengt Asplund ( B A )
basplund
Björn Lind ( B L )
bjorn
Björn Levinsson ( Lev)
bjorner
Jan Fanell ( J F )
janne
Björn Wallgren ( B W )
bjornw
Joachim Theimer ( J T )
jocket
Emma Warner ( E W )
emmaw
Peter Jonsson ( P J )
peterjoResultat

Namn Scoreboard:  2010 - 07 - 25 ¤ #
Hans - - - - - - - - - - -
Bengt N - 1 0 2 1 0 2 0 6 5
Bengt A - 1 1 2 1 2 1 1 9 3
Björn Li - 2 1 2 2 1 2 1,5 1 12,5 1
Björn Le - 0 0 0 1 0 0 0 1 2 8
Jan - 1 1 0 1 0,5 0 0 3,5 7
Björn W - 1 0 2 1,5 2 1 7,5 4
Joachim - 0 0 0 2 2 0 0 2 6 5
Emma - 2 0 0,5 2 2 1 2 9,5 2
Peter - 0 0 0 1 0 1 9
H S B N B A B L Lev J F B W J T E W P J


Ja, jag har också märkt det som ni säkert redan har gjort. Det är väldigt många B-namn med
men har gjort mitt bästa för att det inte ska vara för krångligt att tyda tabellen ovan.

17/4 Joachim Theimer – Bengt Nyberg, 0 – 1
23/4 Bengt Asplund – Emma Warner, 1 – 0
2/5 Emma Warner – Björn Lind, REMI = ½ - ½
3/5 Björn Lind – Bengt Nyberg, 1 – 0
9/5 Bengt Asplund – Peter Jonsson 1 – 0
12/5 Björn Wallgren – Emma Warner 0 – 1
15/5 Björn Lind – Bengt Asplund 0 – 1
29/5 Peter Jonsson – Björn Lind 0 – 1 (tidsvinst)
4/6 Joachim Theimer – Peter Jonsson 1 – 0
8/6 Joachim Theimer – Peter Jonsson 1 – 0
9/6 Peter Jonsson – Björn Levinsson 0 – 1 (tidsvinst)
11/6 Björn Wallgren – Björn Lind 0 – 1
25/6 Björn Wallgren – Bengt Nyberg 1 – 0
13/7 Peter Jonsson – Jan Fanell 1 – 0

 

Björn Lind leder för närvarande med 12½ poäng och har två partier kvar.

Emma Warner är nu tvåa med 9½ poäng och har tre partier kvar.

Bengt Asplund är nu trea med 9 poäng och har fyra partier kvar.

Björn Wallgren är nu fyra med 7½ poäng och har sex partier kvar.

Joachim Theimer har spelat klart och har sex poäng.