Resultat från STORK Open finns i Fem-i-Rad-info 2012 nr 5.