Resultat från Blixt-SM i Gomoku och Renju  i Mjölby lördagen den 7 februari 2015. Mer info finns i Fem-i-rad-nytt nr 3 2015.

Gomoku Renju
  1. Björn Eriksson  1. Bengt Asplund  
  2. Stefan Karlsson  2. Stefan Karlsson
  3. Richard Sandström  3. Björn Eriksson
  4. Peter Jonsson  4. Richard Sandström
  5. Bengt Asplund  5. Peter Jonsson
  6. Tommy Maltell  6. Martin Karlsson
  7. Linnea Widman  7. Tommy Maltell
  8. Maratin Karlsson  8. Jan Fanell
  9. Jan Fanell  9. Linnea Widman
 10.Bengt Nyberg 10.Bengt Nyberg 
 11. Adam Florentzon 11. Adam Florentzon