Efter varje tävling finns resultatet som en pdf-fil i Fem-i-Rad-info och senare i Fem-i-Rad. Alla filer finns under Filer på toppmenyn eller här om du vill göra ett bokmärke. De senaste resultaten finns i Fem-i-rad-info för 2019.

Om du enbart för musmarkören över Filer så hittar du direkt till en del av de viktigaste mapparna t ex till årets Fem-i-rad-info. Hur du kan hitta partierna från olika tävlingar kan du läsa om i en annan artikel. 

Också en del annan viktig information från styrelsen presenteras numera också som pdf-filer. Dessa pdf-filer kan man hitta om man på toppmenyn klickar på Filer. Filerna visas då i en inramning där toppmenyn hela tiden finns kvar.

Om man föredrar ett mer korrekt filhanteringssätt utan inramning med toppmenyn och där det räcker med vänsterklick så kan man också hitta alla filerna på dess egentliga webbadress (till vilken man också kan göra en länk eller en favorit/ett bokmärke): http://luffarschack.org/images/stories/filer/ eller http://sverige.renju.se/images/stories/filer/ eller ännu mer korrekt http://renju.se/sverige/images/stories/filer/.

En del viktig information finns också i artiklar. De viktigaste artiklarna hittar man på förstasidan dvs om man i toppmenyn klickar på Hem. Det finns också flertalet äldre artiklar som tillhör ett system där i första hand artiklar används och inte filer. Om du vill se alla förbundets artiklar så för musmarkören över Platskartor och välj en av visningarna på toppmenyn.

Om man klickar på Filer i toppmenyn så visas (såsom har nämnts ovan) filerna i en inramning där toppmenyn finns kvar. Om man hela tiden vänsterklickar så finns toppmenyn kvar. Fördelen är att man snabbt genom klick på toppmeyn kan gå till någon annan del av webbplatsen. Nackdelen med denna inramning är att allt får samma webbadress och att pdf-filer kanske inte visas optimalt i ett ramverk.

Om man vill kunna hantera pdf-filerna bättre så kan man istället högerklicka. Sedan kan man antingen öppna filerna i ett nytt fönster eller så kan man ladda ned filerna för att se dem i den egna datorn.