Den senaste informationen finns i Fem-i-rad-info för 2023.  Alla filer finns under Filer på toppmenyn. 

Här finns tidigare års Fem-i-rad-info och sammanfattningar i förbundstidningen Fem-i-Rad samt en hel del andra filer/dokument t ex viktig information från styrelsen.

Hur du kan hitta partierna från olika tävlingar kan du läsa om i en annan artikel. 

En del viktig information finns också i artiklar. De viktigaste artiklarna hittar man på förstasidan dvs om man i toppmenyn klickar på Hem. Det finns också flertalet äldre artiklar som tillhör ett system där i första hand artiklar används och inte filer. Om du vill se alla förbundets artiklar så klicka i toppmenyn antingen på  Artiklarna i alfabetisk ordning med en kort ingress till varje artikel eller Artiklarna i tidsordning eller Artiklarna indelade efter kategorier.