Det finns en mapp med filer från förbundsstämman 2012. Nu finns i den protokollet från stämman och också motionerna.