Rankinglistan för Gomoku gällande perioden 2013-01-01 - 2013-04-30 presenteras nedan. Ett fel i listan har gjort att en omräkning har skett.

Rankinglista 2013-01-01 - 2013-04-30

NrNamnKlubb/OrtRatingtalSMGWETGSumma
1. Björn Lind Stockholm 2064
2. Stefan Karlsson Stockholm 2041
3. Bengt Asplund Linköping 2004 -7 +33 +26
4. Peter Jonsson Jönköping 1916 -4 -28 -32
5. Richard Sandström Jönköping 1908 +11 +11
6. Björn Eriksson Stockholm 1864
7. Tomas Hagenfors Hallsberg 1835
8. Tord Andersson Uppsala 1814
9. Emma Warner Norrköping 1594
10. Tommy Maltell Jönköping 1557 -61 -30 -91
11. Hans Sjöstedt Ludvika 1553
12. Martin Karlsson Jönköping 1459 -42 -42
13. Katarina Andersson Avesta 1434 +74 +74
14. Bengt Nyberg Linköping 1428 -18 +31 +13
15. Björn Levinson Stockholm 1352 +58 +58
16. Jan Fanell Stockholm 1305
17. Peter Luketa Göteborg 1264 0 0
18. Joachim Theimer Norrköping 1239 -17 -17
19. David Lindgren Jönköping 1232
20. Jakob Högberg Hallsberg 1103
21. Adam Segerlund Hallsberg 1083
22. Caroline Larsson Hallsberg 1021

 

SMG   :   SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012
WETG   :   Wettercupen i Gomoku, Jönköping, 2 december 2012

 


Björn Lind   Stockholm   2064   ( 0 )


Stefan Karlsson   Stockholm   2041   ( 0 )


Bengt Asplund   Linköping   2004   ( +26 )

 

SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012   ( 1978 -7 1971 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Bengt Nyberg Linköping 1415 2 - 0 +1
Katarina Andersson Avesta 1360 1 - 1 -15
Peter Luketa Göteborg 1264 1 - 1 -15
Martin Karlsson Jönköping 1501 2 - 0 +2
Tommy Maltell Jönköping 1648 2 - 0 +4
Björn Levinson Stockholm 1294 2 - 0 +1
Peter Jonsson Jönköping 1948 2 - 0 +15


Wettercupen i Gomoku, Jönköping, 2 december 2012   ( 1971 +33 2004 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Bengt Nyberg Linköping 1397 1 - 0 +1
Richard Sandström Jönköping 1897 1 - 0 +13
Peter Jonsson Jönköping 1944 1 - 0 +15
Tommy Maltell Jönköping 1587 1 - 0 +3
Joachim Theimer Norrköping 1256 1 - 0 +1

 


Peter Jonsson   Jönköping   1916   ( -32 )

 

SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012   ( 1948 -4 1944 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Björn Levinson Stockholm 1294 2 - 0 +1
Bengt Nyberg Linköping 1415 2 - 0 +1
Katarina Andersson Avesta 1360 2 - 0 +1
Peter Luketa Göteborg 1264 2 - 0 +1
Martin Karlsson Jönköping 1501 2 - 0 +2
Tommy Maltell Jönköping 1648 2 - 0 +5
Bengt Asplund Linköping 1978 0 - 2 -15


Wettercupen i Gomoku, Jönköping, 2 december 2012   ( 1944 -28 1916 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Tommy Maltell Jönköping 1587 1 - 0 +3
Joachim Theimer Norrköping 1256 1 - 0 +1
Bengt Asplund Linköping 1971 0 - 1 -15
Richard Sandström Jönköping 1897 0 - 1 -18
Bengt Nyberg Linköping 1397 1 - 0 +1

 


Richard Sandström   Jönköping   1908   ( +11 )

 

Wettercupen i Gomoku, Jönköping, 2 december 2012   ( 1897 +11 1908 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Joachim Theimer Norrköping 1256 1 - 0 +1
Bengt Asplund Linköping 1971 0 - 1 -13
Bengt Nyberg Linköping 1397 1 - 0 +1
Peter Jonsson Jönköping 1944 1 - 0 +18
Tommy Maltell Jönköping 1587 1 - 0 +4

 


Björn Eriksson   Stockholm   1864   ( 0 )


Tomas Hagenfors   Hallsberg   1835   ( 0 )


Tord Andersson   Uppsala   1814   ( 0 )


Emma Warner   Norrköping   1594   ( 0 )


Tommy Maltell   Jönköping   1557   ( -91 )

 

SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012   ( 1648 -61 1587 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Katarina Andersson Avesta 1360 1 - 1 -11
Peter Luketa Göteborg 1264 2 - 0 +3
Martin Karlsson Jönköping 1501 0 - 2 -22
Björn Levinson Stockholm 1294 1 - 1 -13
Bengt Asplund Linköping 1978 0 - 2 -4
Peter Jonsson Jönköping 1948 0 - 2 -5
Bengt Nyberg Linköping 1415 1 - 1 -9


Wettercupen i Gomoku, Jönköping, 2 december 2012   ( 1587 -30 1557 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Peter Jonsson Jönköping 1944 0 - 1 -3
Bengt Nyberg Linköping 1397 0 - 1 -24
Joachim Theimer Norrköping 1256 1 - 0 +4
Bengt Asplund Linköping 1971 0 - 1 -3
Richard Sandström Jönköping 1897 0 - 1 -4

 


Hans Sjöstedt   Ludvika   1553   ( 0 )


Martin Karlsson   Jönköping   1459   ( -42 )

 

SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012   ( 1501 -42 1459 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Peter Luketa Göteborg 1264 1 - 1 -10
Björn Levinson Stockholm 1294 0 - 2 -24
Tommy Maltell Jönköping 1648 2 - 0 +22
Bengt Asplund Linköping 1978 0 - 2 -2
Peter Jonsson Jönköping 1948 0 - 2 -2
Bengt Nyberg Linköping 1415 0 - 2 -20
Katarina Andersson Avesta 1360 1 - 1 -6

 


Katarina Andersson   Avesta   1434   ( +74 )

 

SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012   ( 1360 +74 1434 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Tommy Maltell Jönköping 1648 1 - 1 +11
Bengt Asplund Linköping 1978 1 - 1 +15
Peter Jonsson Jönköping 1948 0 - 2 -1
Bengt Nyberg Linköping 1415 2 - 0 +18
Björn Levinson Stockholm 1294 2 - 0 +13
Peter Luketa Göteborg 1264 1.5 - 0.5 +12
Martin Karlsson Jönköping 1501 1 - 1 +6

 


Bengt Nyberg   Linköping   1428   ( +13 )

 

SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012   ( 1415 -18 1397 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Bengt Asplund Linköping 1978 0 - 2 -1
Peter Jonsson Jönköping 1948 0 - 2 -1
Björn Levinson Stockholm 1294 0 - 2 -21
Katarina Andersson Avesta 1360 0 - 2 -18
Peter Luketa Göteborg 1264 1 - 1 -6
Martin Karlsson Jönköping 1501 2 - 0 +20
Tommy Maltell Jönköping 1648 1 - 1 +9


Wettercupen i Gomoku, Jönköping, 2 december 2012   ( 1397 +31 1428 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Bengt Asplund Linköping 1971 0 - 1 -1
Tommy Maltell Jönköping 1587 1 - 0 +24
Richard Sandström Jönköping 1897 0 - 1 -1
Joachim Theimer Norrköping 1256 1 - 0 +10
Peter Jonsson Jönköping 1944 0 - 1 -1

 


Björn Levinson   Stockholm   1352   ( +58 )

 

SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012   ( 1294 +58 1352 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Peter Jonsson Jönköping 1948 0 - 2 -1
Martin Karlsson Jönköping 1501 2 - 0 +24
Bengt Nyberg Linköping 1415 2 - 0 +21
Tommy Maltell Jönköping 1648 1 - 1 +13
Katarina Andersson Avesta 1360 0 - 2 -13
Bengt Asplund Linköping 1978 0 - 2 -1
Peter Luketa Göteborg 1264 2 - 0 +15

 


Jan Fanell   Stockholm   1305   ( 0 )


Peter Luketa   Göteborg   1264   ( 0 )

 

SM i Gomoku, Jönköping, 20-21 oktober 2012   ( 1264 0 1264 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Martin Karlsson Jönköping 1501 1 - 1 +10
Tommy Maltell Jönköping 1648 0 - 2 -3
Bengt Asplund Linköping 1978 1 - 1 +15
Peter Jonsson Jönköping 1948 0 - 2 -1
Bengt Nyberg Linköping 1415 1 - 1 +6
Katarina Andersson Avesta 1360 0.5 - 1.5 -12
Björn Levinson Stockholm 1294 0 - 2 -15

 


Joachim Theimer   Norrköping   1239   ( -17 )

 

Wettercupen i Gomoku, Jönköping, 2 december 2012   ( 1256 -17 1239 )
NamnKlubb/OrtRatingtalResultatÄndring
Richard Sandström Jönköping 1897 0 - 1 -1
Peter Jonsson Jönköping 1944 0 - 1 -1
Tommy Maltell Jönköping 1587 0 - 1 -4
Bengt Nyberg Linköping 1397 0 - 1 -10
Bengt Asplund Linköping 1971 0 - 1 -1

 


David Lindgren   Jönköping   1232   ( 0 )


Jakob Högberg   Hallsberg   1103   ( 0 )


Adam Segerlund   Hallsberg   1083   ( 0 )


Caroline Larsson   Hallsberg   1021   ( 0 )