Poängligan för 2013 är uppdaterad efter Renju-SM. Poängligan för 2012 samt aktuella rankinglistor hittar man t ex genom att i toppmenyn klicka på Platskartor.

	
            Poängligan 2013	
	
             BLIR BLIG  VMK SSM LSM  Tot	

 1. Richard Sandström   12  12  25  -  -  49
 2. Peter Jonsson     8   8  15  15  -  46
 3. Marcus Eriksson    6  10   -  -  25  41
 4. Stefan Karlsson    15   -   -  25  -  40
 5. Bengt Asplund     10  15  12  -  -  37
 6. Björn Eriksson     -   -  10  20  -  30
 7. Bengt Nyberg      4   6   6  -  12  28
 8. Tord Andersson     -   -  20  -  -  20
  Tomas Hagenfors    -   -   -  -  20  20
10. Jan Fanell       -   -   -  -  15  15
11. Björn Lind       -   -   -  12  -  12
12. Tommy Maltell     5   5   -  -  -  10
13. Torbjörn Blomstedt   -   -   8  -  -   8	


	
BLIR = Blixt-SM renju	
BLIG = Blixt-SM gomoku
VMK = VM-kval renju
SSM = Stora SM renju
LSM = Lilla SM renju