Skriv ut

Rankinglistan för Renju har nyligen uppdaterats. Den presenteras nedan.

Rankinglista Renju 2022-01-01 - 2022-04-30

Nr Namn Klubb/Ort Ratingtal UPS LAG Summa
1. Petter Gardström Uppsala 2259 -34   -34
2. Stefan Karlsson Stockholm 2212 +23 -52 -29
3. Kristian Lindberg Varberg 2049      
4. Björn Lind Stockholm 2005   +16 +16
5. Richard Sandström Jönköping 1999      
6. Björn Eriksson Stockholm 1944 +9 -59 -50
7. Tord Andersson Uppsala 1941 -76   -76
8. Peter Jonsson Jönköping 1929 +2 -12 -10
9. Emma Jellve Norrköping 1867   +65 +65
10. Tommy Maltell Jönköping 1640      
11. Irene Karlsson Stockholm 1588      
12. Linnea Widman Stockholm 1584      
13. Bengt Nyberg Mjölby 1546 +19 +3 +22
14. Martin Karlsson Jönköping 1530 -9 +32 +23
15. Jan Fanell Stockholm 1509 +66 +7 +73
16. Niklas Wettergren Stockholm 1363      
17. Laura Karlsson Stockholm 1196      
18. Sander Karlsson Stockholm 1193      

UPS   :   Upsala Renju Open, 11 september 2021
LAG   :   Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021


Petter Gardström   Uppsala   2259   ( -34 )


Upsala Renju Open, 11 september 2021   ( 2293 -34 2259 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Tord Andersson Uppsala 2017 1 - 0 +5
Stefan Karlsson Stockholm 2241 0 - 1 -18
Peter Jonsson Jönköping 1939 1 - 0 +3
Bengt Nyberg Mjölby 1524 1 - 0 +1
Martin Karlsson Jönköping 1507 1 - 0 +1
Jan Fanell Stockholm 1436 1 - 0 +1
Björn Eriksson Stockholm 1994 0 - 1 -27


Stefan Karlsson   Stockholm   2212   ( -29 )


Upsala Renju Open, 11 september 2021   ( 2241 +23 2264 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Björn Eriksson Stockholm 1994 0.5 - 0.5 -10
Petter Gardström Uppsala 2293 1 - 0 +18
Tord Andersson Uppsala 2017 1 - 0 +7
Peter Jonsson Jönköping 1939 1 - 0 +5
Bengt Nyberg Mjölby 1524 1 - 0 +1
Martin Karlsson Jönköping 1507 1 - 0 +1
Jan Fanell Stockholm 1436 1 - 0 +1


Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021   ( 2264 -52 2212 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Björn Lind Stockholm 1989 1 - 0 +5
Peter Jonsson Jönköping 1941 1 - 0 +4
Emma Jellve Norrköping 1802 0 - 1 -30
Martin Karlsson Jönköping 1498 0 - 1 -31


Kristian Lindberg   Varberg   2049   ( 0 )


Björn Lind   Stockholm   2005   ( +16 )


Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021   ( 1989 +16 2005 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Stefan Karlsson Stockholm 2264 0 - 1 -5
Björn Eriksson Stockholm 2003 1 - 0 +17
Jan Fanell Stockholm 1502 1 - 0 +2
Bengt Nyberg Mjölby 1543 1 - 0 +2


Richard Sandström   Jönköping   1999   ( 0 )


Björn Eriksson   Stockholm   1944   ( -50 )


Upsala Renju Open, 11 september 2021   ( 1994 +9 2003 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Stefan Karlsson Stockholm 2241 0.5 - 0.5 +10
Peter Jonsson Jönköping 1939 0 - 1 -18
Bengt Nyberg Mjölby 1524 1 - 0 +2
Martin Karlsson Jönköping 1507 1 - 0 +2
Jan Fanell Stockholm 1436 0 - 1 -31
Tord Andersson Uppsala 2017 1 - 0 +17
Petter Gardström Uppsala 2293 1 - 0 +27


Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021   ( 2003 -59 1944 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Martin Karlsson Jönköping 1498 0 - 1 -31
Björn Lind Stockholm 1989 0 - 1 -17
Peter Jonsson Jönköping 1941 1 - 0 +13
Emma Jellve Norrköping 1802 0 - 1 -24


Tord Andersson   Uppsala   1941   ( -76 )


Upsala Renju Open, 11 september 2021   ( 2017 -76 1941 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Petter Gardström Uppsala 2293 0 - 1 -5
Martin Karlsson Jönköping 1507 1 - 0 +1
Stefan Karlsson Stockholm 2241 0 - 1 -7
Jan Fanell Stockholm 1436 0 - 1 -31
Peter Jonsson Jönköping 1939 0 - 1 -19
Björn Eriksson Stockholm 1994 0 - 1 -17
Bengt Nyberg Mjölby 1524 1 - 0 +2


Peter Jonsson   Jönköping   1929   ( -10 )


Upsala Renju Open, 11 september 2021   ( 1939 +2 1941 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Jan Fanell Stockholm 1436 1 - 0 +1
Björn Eriksson Stockholm 1994 1 - 0 +18
Petter Gardström Uppsala 2293 0 - 1 -3
Stefan Karlsson Stockholm 2241 0 - 1 -5
Tord Andersson Uppsala 2017 1 - 0 +19
Bengt Nyberg Mjölby 1524 1 - 0 +2
Martin Karlsson Jönköping 1507 0 - 1 -30


Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021   ( 1941 -12 1929 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Bengt Nyberg Mjölby 1543 1 - 0 +3
Stefan Karlsson Stockholm 2264 0 - 1 -4
Björn Eriksson Stockholm 2003 0 - 1 -13
Jan Fanell Stockholm 1502 1 - 0 +2


Emma Jellve   Norrköping   1867   ( +65 )


Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021   ( 1802 +65 1867 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Jan Fanell Stockholm 1502 1 - 0 +5
Bengt Nyberg Mjölby 1543 1 - 0 +6
Stefan Karlsson Stockholm 2264 1 - 0 +30
Björn Eriksson Stockholm 2003 1 - 0 +24


Tommy Maltell   Jönköping   1640   ( 0 )


Irene Karlsson   Stockholm   1588   ( 0 )


Linnea Widman   Stockholm   1584   ( 0 )


Bengt Nyberg   Mjölby   1546   ( +22 )


Upsala Renju Open, 11 september 2021   ( 1524 +19 1543 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Martin Karlsson Jönköping 1507 1 - 0 +15
Jan Fanell Stockholm 1436 1 - 0 +12
Björn Eriksson Stockholm 1994 0 - 1 -2
Petter Gardström Uppsala 2293 0 - 1 -1
Stefan Karlsson Stockholm 2241 0 - 1 -1
Peter Jonsson Jönköping 1939 0 - 1 -2
Tord Andersson Uppsala 2017 0 - 1 -2


Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021   ( 1543 +3 1546 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Peter Jonsson Jönköping 1941 0 - 1 -3
Emma Jellve Norrköping 1802 0 - 1 -6
Martin Karlsson Jönköping 1498 1 - 0 +14
Björn Lind Stockholm 1989 0 - 1 -2


Martin Karlsson   Jönköping   1530   ( +23 )


Upsala Renju Open, 11 september 2021   ( 1507 -9 1498 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Bengt Nyberg Mjölby 1524 0 - 1 -15
Tord Andersson Uppsala 2017 0 - 1 -1
Jan Fanell Stockholm 1436 0 - 1 -19
Björn Eriksson Stockholm 1994 0 - 1 -2
Petter Gardström Uppsala 2293 0 - 1 -1
Stefan Karlsson Stockholm 2241 0 - 1 -1
Peter Jonsson Jönköping 1939 1 - 0 +30


Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021   ( 1498 +32 1530 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Björn Eriksson Stockholm 2003 1 - 0 +31
Jan Fanell Stockholm 1502 0 - 1 -16
Bengt Nyberg Mjölby 1543 0 - 1 -14
Stefan Karlsson Stockholm 2264 1 - 0 +31


Jan Fanell   Stockholm   1509   ( +73 )


Upsala Renju Open, 11 september 2021   ( 1436 +66 1502 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Peter Jonsson Jönköping 1939 0 - 1 -1
Bengt Nyberg Mjölby 1524 0 - 1 -12
Martin Karlsson Jönköping 1507 1 - 0 +19
Tord Andersson Uppsala 2017 1 - 0 +31
Björn Eriksson Stockholm 1994 1 - 0 +31
Petter Gardström Uppsala 2293 0 - 1 -1
Stefan Karlsson Stockholm 2241 0 - 1 -1


Lag-SM i Renju, Stockholm, 20 november 2021   ( 1502 +7 1509 )
Namn Klubb/Ort Ratingtal Resultat Ändring
Emma Jellve Norrköping 1802 0 - 1 -5
Martin Karlsson Jönköping 1498 1 - 0 +16
Björn Lind Stockholm 1989 0 - 1 -2
Peter Jonsson Jönköping 1941 0 - 1 -2


Niklas Wettergren   Stockholm   1363   ( 0 )


Laura Karlsson   Stockholm   1196   ( 0 )


Sander Karlsson   Stockholm   1193   ( 0 )