De internationella reglerna för renju finns presenterade hos RIF.