Vid RIF:s möte i Ryssland i augusti 2015 beslutades att fr o m VM i Renju 2017 skall öppningsregeln Soosorv-8 gälla.

Soosorv-8

  1. Spelare 1 sätter ut en av de 26 öppningarna
  2. Spelare 2 väljer att vara svart eller vit
  3. Vit spelare sätter ut valfritt fjärdedrag och deklarerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 femtedrag
  4. Svart spelare väljer att spela svart eller vit i partiet
  5. Svart spelare sätter ut det antal femtedrag som deklarerats
  6. Vit spelare låter ett femtedrag vara kvar, sätter ut drag 6 och spelet fortsätter på vanligt sätt.

Regeln ger möjlighet till två färgbyten och därmed fler spelbara fjärdedrag. På så sätt ökar antalet möjliga varianter kanske tiofalt jämfört med Yamaguchiregeln. Med de nya reglerna blir alla öppningar spelbara.

En öppning som D13 som innebär säker vinst med RIF-regler såväl som Yamaguchiregler blir med ett balanserat fjärdedrag spelbart. Öppningar som idag bara kan spelas med ett fjärdedrag såsom D3 och D11 kan nu med ett ”sämre” fjärdedrag tillsammans med tre eller fyra femtedrag bli spelbara vilket är viktigt om man önskar lämna dagens teori.