1 ronden, nSkuridinOSalnikova 
D1, R, 5?-10, O46

Drag 12 är optimalt. Vid 12-20 får svart en kraftig attack. 13 – strategiskt och taktiskt misstag, ett drag ute i ingenstans. Den här stenen förblir helt meningslös för svart fram till partiets slut. Från drag 22 började den vita attacken, vit har mycket på den här flanken. 23 är ett starkt svar, svart lät bli att stoppa det vita paret utan tog en viktig nyckelpunkt. Det förskräckliga 25 följs av det listiga 26. På vänster sida saknar vit tillräckligt med material på grund av svarts möjlighet till fyrhot i punkt A. Men vit står fortfarande utanför. Det eleganta 32 tillåter att senare göra det vinnande 36!

 
 
9 ronden, nKadulinOSalnikova 
I8, R, 5?-6, n57
 
22 är ett nyckeldrag. Här ska man inte stoppa par utan diagonala punkter för svarts eventuella attack. Vits vinst ligger redan i fickan, men från en massa möjliga varianter valde jag fel – såg inte att 45 som stoppar trean samtidigt är även ett fyrhot, vilket Kadulin inte missade. Jag borde spela först 42-?; att stoppa den trean underifrån skulle lämna kvar ett fyrhot uppe, vid 43 i mitten kunde man göra 44-42, 46-44 med ett fyrhot. Om 43 uppifrån, då 44-45 – ett dubbelt fyrhot
 
11 ???, nKarasyovOSalnikova 
I8, –, 5?-6, ?42
 
En annan utveckling för svart, starkare men inte vinnande. Och återigen stoppar 22 punkten för svarts diagonala attack. Drag 23 avser både ett försvar och en antydning till en attack. Kanske vore 24-29 mer korrekt för vits försvar. En inexakthet till, nu mer allvarlig – 34 (kanske vore det bättre med 34-35 och vid 35-34 skulle 36-? rädda). Men även i partiet fanns det ingen vinst tack vare den förbluffande piken 40 på ett ”halvtannat” fyrhot 39! Om 37-39 direkt – kan det verka som om vinsten finns, men vid 38-40 hamnar man i minfältet igen.