Petter Lindholm – Marcus Ericsson 1-0
Jag valde D8 eftersom den är relativt lättspelad och jag känner mig mest bekväm i den. Marcus andra alternativ var 5-23. Jag lät honom spela 5-5 eftersom jag analyserat en hel del i den varianten inför tävlingen (hade tänkt köra den om jag vore svart). Upp till 11 är inget att diskutera, 12 och 13 är en vanlig utveckling. 14 är en intressant luftpuck där jag i mina analyser inte hittat ngn säker vinst för svart trots att det finns flera intressanta utvecklingingsmöjligheter. Det vanligaste är 14-15 eller 14-37. Svarts ställning efter 19 är mycket stark men om det finns seger så bör den vara svår och komplicerad. Marcus valde 21-21 vilket jag tror är ett misstag, 22 ger vit mycket att bygga på utan att svart blir särkilt farlig. Jag tror att 21-26 vore ett bättre alternativ och sedan gå ner på A med 23. På så vis kopplar man ihop 23-A med 52 samtidigt som man kan bygga på högerkanten.
Marcus valde att lugna ner spelet med 23 och efter mitt passiva 24 gör Marcus ett sista desperat attackförsök. Men p.g.a. tidsbrist så mynnar det ut i ingenting. Efter 27 spelar jag på Marcus klocka och vinner utan allt för stora ansträngnigar.