Ibland råder det total idétorka när jag ska spela som preliminärt svart. Vilken öppning ska jag föreslå? Särskilt bekymmersamt är det mot de allra mest rutinerade spelarna som redan har sett min ganska begränsade repertoar.
 
Ofta tröstar jag mig med att mina motståndare inte alls kan allting utan det gäller att välja en variant som är en utmaning för motståndaren. Det kan betyda att det ges stort utrymme till attack men att vägen till vinsten inte är alltför lätt.  Sedan brukar jag undvika sådana varianter där min motspelare ganska fritt kan sätta uppbyggnadsdrag varefter spelet blir svårt för min del. En god tumregel är ju att är båda ute på okända vatten gynnar det ofta svart. Alltså gäller det att situationen blir ganska tillspetsad i ett tidigt skede i partiet och spelet leds in på en väg som man själv har kollat på. Skulle motspelaren i det läget välja att avvika blir det så mycket sämre än det bästa draget.
 
I4 har jag provat på att spela två gånger i Stora SM. Resultatet är två vinster! I B-VM nu senast spelade jag den tre gånger och vann en. Faktum var att mina motståndare kunde skatta sig lyckliga över mina hjärnsläpp som släppte två mycket bra lägen till förlust. Och ändå säger man: I4 är mycket bra för svart. Men då glömmer man att detta givetvis bara gäller om motspelaren har bra koll på teorin. Annars gäller det inte. Alltså är I4 jättebra, men bara om motspelaren är dåligt förberedd

Diagram 1

Det fjärdedrag som föll mig i smaken är det som visas i diagram 1. Svart brukar då sätta två av dragen A, B eller C.
 
Om 5-C leds spelet över till en I6-variant (med dragföljd C-4-1-2-3) men med den skillnaden att de fem första dragen i I4-varianten är förskjutna ett steg åt kanten. Då är det möjligt att spela varianten i diagram 2. I I6-varianten är det vinst efter 13 oavsett var vit stoppar trean men med I4-varianten som i diagrammet är det nu möjligt att spela 14 så här och utrymmet till höger är inte tillräckligt för vinst.
 
 
5 i A brukar jag undvika.
 
Återstår 5-B. I Kozhins bok ”Click Of Stones” rekommenderas följande variant. Istället för att spela 24-A som Kozhin rekommenderar föredrar jag 24 som i diagram 3. Efter 24-A följer en forcerad vinst på ovansidan (bra övning för läsaren) medan 24 i diagram 3 komplicerar spelet och ger utrymme för misstag. Kanske är det också vinst men det återstår att se.19-B som inte ser så dumt ut leder inte till vinst (spelade den varianten mot Mitsumori i B-VM).
 
Det går även ett spela 6-7 fast det är en större risktagning som kanske passar bättre i blixt eller i turneringar med kortare betänketid.
 
 
Jag glömde nämna en sak. Fördelen med att spela varianter som dessa är att man nästan alltid får spela vit enligt planen eftersom inte så många har förberedda försvar. Det var det. Nu får jag hitta på något nytt till nästa SM.
 

Peter testar I4 på Masao Mitsumori från Japan.