Bildminne är viktigt! - Parti från EM i Podyuga, Ryssland, juni 2004
 
Ett ganska kort parti med effektiv svart vinst. Knivskarp start med en fortsättning där svart snabbt skaffar sig kontroll och vinner, effektivt! Det här partiet är en intressant analys av hur en minnesbild från en annan variant kan hjälpa till att hitta rätt väg.
 
Partiet börjar med ett udda drag 6 i öppning I10. Drag 7 och 9 är ett försök av svart att ta kommandot i partiet. Vits drag 10 utmanar svart ordentligt. Innan svart vågar spela sitt skarpa drag 11 behöver alla möjliga vita attackvarianter gås igenom för att förhindra en snabb förlust. Om svart dessutom vill vara säker på en god fortsättning bör han även tänka över fortsättningen efter den postion som uppstod efter drag 18 i partiet, då den varianten antagligen är vits starkaste försvar.
 
I det läget dyker det upp en minnesbild i svart spelares huvud. Det finns en gammal vinstvariant i öppning I3 som påminner starkt om partipositionen efter drag 18. Där vinner svart efter det fina ”luftpucksdraget” 15. Dragen 16 till 19 är ett exempel på fortsättning som leder till svart vinst.
 
Det finns dock en viktig skillnad. Partiet i I10 är i anfallsriktningen ett steg närmre brädets kant. Det är en otäck upptäckt för svart, eftersom det i väldigt många andra ”förskjutna positioner” inte brukar fungera att få ihop den vinst man tänkt sig när ställningen just förskjutits ett steg närmre kanten. Att veta att ställningen är vinst när man har en linje till och att sitta och räkna på om utrymmet räcker till att vinna ändå är en mödosam uppgift. Speciellt när svart helst ska ha det här klart för sig redan när det skarpa drag 11 sätts ut!
 
I det här fallet visade det sig att utrymmet var tillräckligt för att svart skulle kunna få ihop vinsten. De vackra dragen 19 och 21 räcker till vinst. Partiet behöver förstås sista linjen för att nå vinst, men det räcker! Om vit stoppar tvåan tätt i 22, dvs i p. E9 finns det något längre varianter. Bl a någon variant där svart får fyr-tre i drag 41. Analysera gärna efter drag 21 och hitta svarta vinster. Jag har inte lyckats hitta någon vit stopp. Om någon gör det är jag naturligtvis mycket intresserad J.
 
PARTIKOMMENTAR av Stefan Karlsson


(Partiet visas i det första diagrammet och I3-varianten i det andra diagrammet)