Har haft en fundering kring hur man kan utveckla de försök som fanns på ORC med renjulektioner. Jag tror att det är viktigt med spontan kreativitet även vid sk analyser. Jag menar att det inte finns någon vits att styra vilken ställning som analyseras, utan i stället utveckla vår förmåga att kommunicera oss framåt i en studie eller forskning som gäller en uppkommen ställning.
 
Uppkomsten från ett parti, som spelats tidigare. Kan vara inledningen på själva lektionen att just spela ett parti, där kommentarer kan vara tillåtna eller att partiets spelats innan lektionsstarten. Det finns lite paraleller inom matematikstudier. Man kan som traditionen alltid gå strikt efter en skriven bok, med givna värden och givna frågor som man löser. Eller med en lite mer kommunikativ samarbete forska med att själv skapa värden, med att mäta, väga och diskutera sig fram till ett logiskt samband och slutsatser, svar på de frågeställningar som de deltagare runt lektionen ställer. En form av aktivt deltagande från de som vill utveckla sig.
 
Lektionerna går ut på att utveckla förmågan till att analysera med hjälp av ett aktivt samarbete mellan deltagarna. Inte att i detalj studera en given ställning. Varför denna reflektion eller förslag? Anledningen är att jag själv under min tid som renjuspelare sällan har erhållit möjligheten att direkt använda mig av detaljerade analyser vid tävlingar eller spel. Det har mer handlat om att förstå en helhetsbild av ett antal tänkta framtida drag från motståndaren och vilka möjligheter jag själv kunde dra nytta av. Det var på ett sätt viktigare att just för stunden snabbt ha förmågan att sätta sig in i motståndarens verkliga drag, än den optimala vägen, egna tanken, analyserna i ett parti.
 
Har man en svag förmåga att lösa ett nytt uppkommet problem finns det stora risker för misstag under tidpressade stunder som verkliga partiers dimension inkluderar.
Man bör lära sig att fokusera varför man övar sig. Till vilket situation man övar till. Tävlingar i att analysera finns väl inte vad jag känner till.
 

Sammanfattning

* Vilka kan vara intresserade av att delta i en ny form av Avancerad Renju Lektioner i ORC-sajten?

Grundtanken kan vara att analysera ett spelat parti. Man kan spela ett parti under lektionen mellan två spelare. Alla som tittar kan få möjlighet att live kommentera. Eller ta att ett parti från en spelad turnering, som tas upp till ananlys. Partiet spelas upp och deltagarna har möjlighet att kommentera, diskutera olika frågeställningar under lektionen. Vi startar en form av kommunikativt samarbete mellan deltagarna under lektionen. Lektionerna har till uppgift att utveckla deltagarnas förmåga att kommunicera med varandra angående renjuställningar och analyser kring dessa. Obs att det INTE är själva renjuproblemet som är viktigast.