Tre luffarschack- och renjuproblem i olika svårighetsgrader.

 
Nivå 1 (allra lättaste).
Svart vinner. Problemet kan lösas med både renju- och luffarschackregler.
 

 

 

Nivå 2 (lätt renju)
Detta problem är taget från en väldigt populär teoribok skriven av Takashi Sagara Från öppning till mittspel (Alternativa 5:e drag).
”Eftersom vit ända fram till 16-16 blint finner sig i att bara följa med, så får svart … forcerat spel.” - skriver författaren. Men poängen är att man inte ska vara blind och bara följa med. Om vit låter bli att spela 16-16 kan man faktiskt vinna. Den här boken ger mycket bra teorihjälp men varje position och varje kommentar i varje teoribok bör alltid granskas kritiskt. Man ska inte tro allt vad andra skriver
 

 

 

Nivå 3 (lite mer avancerat renju)
Förra månadens problem har hjälpt mig att undvika en del korkade 5 drag i olika öppningar. Tyvärr inte alla…
Här är en position från mitt parti mot Vladimir Filinov (han var en väldigt bra spelare från min hemklubb för några år sedan, numera bor han i Sankt-Petersburg, arbetar mycket och sällan spelar i tävlingar, tyvärr). Jag tror att det här partiet måste vara det allra kortaste vunna i renju någonsin. Efter det här femte draget tänkte Vladimir några sekunder och gjorde drag som fått mig att inse att det var slut. Jag försökte vara envis och optimistisk och hitta nåt drag där jag åtminstone inte skulle förlora omedelbart men fick ge upp efter ett tag.
De rätta 5 dragen är i8 och i9.