Tre problem i varierande svårighetsgrader.

1. Ett enkelt problem som kan lösas med både renju- och luffarschackregler.
 
 
2. Ett enkelt renjuproblem.
 
 
3. Ett lite mer avancerat renjuproblem.