Tre problem i varierande svårighetsgrader.
 
1. Ett lätt problem som kan lösas med både renju- och luffarschackregler. Svart vinner.
 
 
2. Ett lätt renjuproblem. Vit vinner.
 
 
3. Ett lite mer avancerat renjuproblem som har kommit från ett parti i Uppsala Renju Open 2005.