Renjuproblem: Har svart vinst?

Följande position uppkom i ett parti under Uppsalaträffen 17 juli 2004.


Här följer lösningen på problemet: