Jag (Tommy Maltell) startade som president RIF:s webbplats år 1995. Under flera år hade inte svenska förbundet någon helt egen webbplats. Det fanns på RIF:s webbplats både en engelsk och en svensk version men så småningom blev det för jobbigt att skriva på båda språken så det mesta blev enbart på engelska.

Innan 2000 fanns det i Sverige mycket strikta regler för domäner. Läs mer om detta hos Internetstiftelsen! Från början fick jag publicera webbsidor i en undermapp på Internetleverantörens egen webbplats. 1994-02-04 lyckades jag eftersom jag hade ett företag registrera domänen lemes.se. De första åren fick RIF:s webbplats bli en undermapp till denna domän. 

 Internet Archive är en webbplats som har specialicerat sig på att visa hur olika webbplatser har sett ut tidigare. När man använder denna plats tjänster så undrar man hur många datorer (hårddiskar) som all denna information ligger på. Där kan man t ex ta del av RIF:s webbplats den 9 november 1996. Det är inte bara förstasidan som man kan se. Det finns t ex en länk till 188 bilder och bilderna finns där nedladdade. 

Man kan också starta från en sida med länkar till RIF:s webbplats vid flera olika tidpunkter år 1996-2001 men ibland finns ytterligare länkar framåt. Från den förstasida som man kommer till först så kan man sedan ofta gå vidare för att se både bilder och texter från denna tid.

Sidan från den 15 april 2001 hade en gammal adress hos lemes.se. Därefter låg platsen på webbadressen renju.nu. Den domänen använder Svenska Luffarschackförbundet eller RIF inte längre men man kan ändå se de gamla sidorna på webbadressen renju.nu t.ex. från 21 juli 2001 . Den sista sparade webbplatsen med domänen renju.nu är från den 24 april 2006 . 

Den 13 mars 2006 registrerades renju.se. Just Svenska Luffarschackförbundet fick adressen sverige.renju.se och den 4 mars 2015 registrerades luffarschack.org som också blev adressen för Svenska Luffarschackförbundet.

När det gäller RIF:s nuvarande webbplats renju.net är första sparade datum 7 november 2006 ochl man kan hitta flertalet gamla versioner.

Alla RIF:s nyhetsbrev som har utkommit sedan starten finns på det som nu är RIF:s webbplats. 

Observera alltså att alla ovannämnda sidor från förbundet inte finns på förbundets webbplats utan hos Internet Archive. Läs mer på svenska om vad Internet Archive är.

Det finns andra sätt att få information från förr än att använda Internet Archive.

Om man vill hitta information från förr gällande Svenska Luffarschackförbundet så finns alla förbundstidningar Fem i Rad fr.o.m. 1978/79 att läsa som pdf-filer. Läs en artikel om detta eller gå direkt till mappen med alla PDF-filerna.

På den här platsen finns också en sparad upplaga av RIF:s webbplats från den 21 december 2005. Under 2006 slutade jag att sköta RIF:s webbplats och Ando Meritee tog över.

renju.net registrerades 2001-06-08 men var från början inte RIF:s webbplats utan en plats för Ando Meritees Renjuskola. 15 april 2006 var platsen fortfarande en plats för Renjuskolan. Någon gång under 2006 övergick platsen till att vara RIF:s webbplats. Första sparade datum hos Internet Archive är  7 nov 2006