Medlemsavgiften för nya medlemmar är för vuxna 75 kr och ungdomar 35 kr.

Medlemsavgiften kan sättas in på Sv. Luffarschackförbundets plusgirokonto nr 92 90 81 – 8 (glöm inte att meddela för vem eller för vilka som medlemsavgiften gäller) eller betalas in vid tävling.

Om du bor utomlands eller är osäker på hur du betalar kontakta gärna förbundets kassör Stefan Karlsson.

För tidigare medlemmar gäller.

 
Medlemsavgifter 
 
Vuxna 150 kr
Vuxna, förstagång 75 kr
Ungdom 70 kr
Ungdom, förstagång 35 kr
Familj 200 kr
Familj, förstagång 100 kr