Alla nummer av Rutan och Fem-i-Rad fr o m nr 1 1978 finns nu tillgängliga. Numren 1995-2000 är webbsidor och övriga nummer är pdf-filer.  Nedan följer en berättelse om olika tidningar med följande rubriker:
 
Rutan, Fem i Rad som papperstidning och dess redaktörer genom åren, Fem i Rad som webbtidning, Andra luffarschackstidningar från äldre tider till idag, The Renju Sekai, The Renju Quarterly, The Renju World, Renju Newsletter, Shuyu och Kohjoh, Ryska tidningar. 

Rutan

För länge sedan hade Svenska Luffarschacksförbundets tidning namnet "Rutan". Mitt eget äldsta nummer är nr 1 1978 som utkom den 15 januari och som bl a redovisar resultaten från SM 1977. Resultaten från de tidigare SM-tävlingarna åren 1961-1976 finns presenterade i en pdf-fil.

Tidigare hade förbundet varit ganska okänt och lett av en av grundarna Bertil Bokelius. Denna SM-tävlingen var den första i vilken ett gäng nya bra spelare som tog luffarschacket mer seriöst ställde upp. Ledare för dessa spelare var Alf Dahlgren ifrån Kinna. Alf som under några år därefter skulle dominera svenskt luffarschack på flera sätt kom dock enbart på 2:a plats vid sin första SM-start.  Svensk mästare 1977 blev istället Tomas Hagenfors fast då hette han Paulson. Tomas tillhörde också det nya gänget med bra seriösa spelare.
 
Jag har också Rutan nr 1 och 2 1979 och nr 1 och 2 1980. I nr 2 1980 finns på sista sidan en annons gällande mitt kompendium "Hur man vinner i luffarschack - Hur man spelar renju". I samma nummer finns också ett utdrag ur Tomas Hagenfors bok om luffarschack som kom ut ungefär samtidigt som mitt kompendium. Mitt kompendium kom ut i november 1980. En andra upplaga kom 1981 och en tredje 1993.  Ganska lite skiljer sig i de olika upplagorna. Alla dessa 3 kan man nu läsa i pdf-filer.
 
Det kom också ut 2 nummer år 1981. Nr 1 1982 blev det sista numret med Bertil Bokelius som chefredaktör och under det gamla namnet. Jag själv bidrog med 8 sidor i detta nummer av Rutan. Rutan innehöll inte alltid de seriösa artiklar och analyser som jag tyckte att den skulle innehålla och därför skickade jag flertalet sådana artiklar till den dåvarande chefredaktören Bertil Bokelius (en av grundarna av förbundet 1958). Till slut föreslog Bertil att jag (Tommy Maltell) likaväl kunde ta över hela redaktörsskapet och så blev det för några år. 

Fem i Rad som papperstidning och dess redaktörer genom åren

Första Fem i Rad var nr 2 1982.  Detta nummer kom ut på hösten. Jag var chefredaktör och jag ändrade namnet på Svenska Luffarschackförbundets tidning till Fem i Rad eftersom renju och spel i skärningspunkterna på bräden var känt men inte alltid tillämpat  (I början spelade vi också renju på papper) så var det gamla namnet "Rutan" inte längre så lämpligt. Däremot kommer det ju i fortsättningen att vara fråga om fem i rad även om en del annat skulle förändras. 
 
Fem i Rad nr 1 1982 inklusive ett inbetalningskort skickade jag till 700 tidigare medlemmar varav flertalet inte hade betalat medlemsavgiften. Förbundets pengar hade tagit slut så något brev med begäran om inbetalning av medlemsavgiften hade inte heller skickats ut. Satsningen gjordes och den resulterade i att vi fick ca 200 medlemmar. I Fem I Rad nr 1 1983 presenterades namn adress och telefonnummer til 184 medlemmar. 
 
Bland de medlemmar som räknas upp finns en del som fortfarande är delvis aktiva t ex
från Uppsala: Tord Andersson, Frank Arkbo och Ingvar Sundling
från Närke: Tomas Hagenfors
från Bohuslän: Jan Palmgren
från Småland: Peter Jonsson, Tommy Maltell
 
Fem i Rad nr 1 1983 var ett 25-årsjubileumsnummer och mig veterligen det största numret hittills. Det innehöll 88 sidor inklusive omslaget som innehöll bilder från världens första internationella turnering som spelades i Jönköping i december 1982. Jag hade ett väldigt jobb med att få färdigt tidningen i tid för jag hade tänkt att ge ut den exakt på jubileumsdagen den 2 februari. Jag gav också ut nr 2 1983 och nr 1 1984.
 
Stefan Janssson och Stockholmklubben gav under en kortare tid ut en egen tidning kallad "Tidningen". Det fanns ingen anledning att ge ut två tidningar med liknande material så jag frågade Stefan om han istället kunde ta över Fem i Rad.
 
Fr o m nr 2 1984 var Stefan Jansson, vår på den tiden stora stjärna, chefredaktör. Stefan gav också ut nr 1 1985.
 
Vår nuvarande ordförande Peter Jonsson tog över fr o m nr 2 1985. Peter fortsatte med att ge ut två nummer år 1986 och år 1987 ökade han till 3 nummer. Även år 1988 och år 1989 gav Peter ut 3 nummer. Peters sista nummer var nr 1 1990. 
 
Fr o m nr 2 1990 tog Bengt Asplund över som chefredaktör. Fr o m 1990 blev det återigen 2 nr per år. Bengt fortsatte med nr 1 1991. 
 
Fr o m nr 2 1991 tog Anders Henningsson från Jönköping (och numera president i RIF) över. Anders gav också ut nr 1 och  2 år 1992.
 
Fr o m nr 1 1993 var Peter Jonsson tillbaka som chefredaktör. Han fortsatte med nr 2 1993 men i detta nummer var Stefan Karlsson medredaktör.
 
Fr o m nr 1 1994 fanns en ansvarig utgivare vid namn Peter Jonsson, en redaktionschef vid namn Jan Berglund med Björn Wallgren som redaktionssekreterare. Vad jag minns var det Björn Wallgren som gjorde det mesta jobbet och som får jämföras med de personer som tidigare kallades chefredaktörer. Nr 1 1994 hade 48 sidor vilket får betraktas som onormalt stort. 1994 kom det ut tre nummer som alla var omfångsrika och samma personer fanns kvar i ledningen. Även 1995 kom det ut tre omfångsrika nummer och nummer 2 var extra stort (60 sidor). Samma personer fanns kvar i ledningen men i nummer 3 ändras titlarna till att Jan Berglund och Björn Wallgren båda kallades redaktörer. I nr 1, 2 och 3 1996 var samma personer i ledningen. 
 
Fr o m nr 1 1997 är vi tillbaka till den gamla ordningen med en redaktör (som samtidigt är ansvarig utgivare) nämligen Björn Wallgren. Björn gav ut 3 nummer både 1997 och 1998. Björn fortsatte som redaktör ända fram till nr 1 2004. 
     
Olga Skuridina tog över med nr 2 2004 och var chefredaktör för 10 nummer. Olga gav ut nr 1, 2, 3 och 4 2005, nr 1, 2, 3 och 4 2006 samt nr 1 2007.
    
Marcus Eriksson var redaktör för nr 1 2008 och nr 1 2009.
     
Nr 2 2009 gjordes av Peter Jonsson och Bengt Nyberg tillsammans med Bengt Nyberg som redaktör.
        
År 2010 kom det inte ut någon Fem i Rad pga att inga artiklar levererades till redaktören. 
    
2011-2023 var Bengt Nyberg redaktör.
 

Fem i Rad som webbtidning

1994 års 3 tidningar publicerades på vår webbplats som textfiler istället för html-sidor eftersom jag inte hade hunnit lära mig html så bra då. 1994 års 3 tidningar finns nu också som pdf-filer. 1995-1999 utkom tre tidningar per år och alla dessa nummer blev också webbtidningar på mitt initiativ.  Fr o m 1995 började jag med att konvertera till html. Nr 1 1996 blev en pdf-fil istället. 1996 nr 2 - 2000 nr 2 publicerades också som html-filer på Internet. Sedan upphörde publiceringen av tidningen på nätet fram tills att nr 1 2008 publicerades. Nu långt efteråt (i slutet av februari 2022) har jag skannat in tidningarna före 1994 och tidningarna fr o m nr 3 år 2000 som inte tidigare har blivit publicerade på vår webbplats. 
 
Fr o m  2008 skapas en pdf-fil för publicering på webbplatsen i samband med att papperstidningen skapas.
 

Lite som saknas

Det var lite svårt att skanna vissa nummer av Rutan. Därför kan några tecken ha missats i kanter mot vänster eller höger.

Bland 3 tidningar fattas följande sidor:
Nr 3 1987 sid 9-10
nr 1 1989 sid 11-12
nr 2 1989 sid 25-26

Bilderna i skannade Fem-i-Rad är svartvita. I de nummer (1995-2000) som är gjorda med html-sidor är bilderna i färg.

Fem-i-Rad nr 1 2000 finns här som html-filer men jag saknar när detta skrivs papperstidningen.

Inget nummer finns från 2002. I alla fall saknar jag detta nummer som papperstidning.

Inget nummer finns heller från 2010 pga att redaktören inte fick några artiklar att publicera.

The Renju Sekai

Denna tidning har sedan länge utkommit med 1 nummer varje månad. Själv har jag massor av nummer med start år 1977.  The Renju Sekai har mig veterligen hela tiden varit den största renjutidningen i världen men eftersom den är skriven på japanska så blir läsarna begränsade till japaner. Några svenskar har under åren prenumererat trots att de inte kan läsa japanska. 

The Renju Quarterly

utgavs vilket framgår av namnet under en kortare tid varje kvartal av medförfattaren och översättaren till boken "Five-In-A-Row/Renju" Wataru Ikawa när han var Japans internationella kontaktman. Första numret utkom den 1 juli 1981. Efter det att några nummer hade kommit ut startade jag "Bilagan till Renju Quarterly på svenska. Det var extra information på svenska som de fick som prenumererade på Renju Quarterly. Nr 1 av Bilagan utkom i April 1982 och var en bilaga till Renju Quarterly nr 4. Detta var ju innan jag blev redaktör för Fem i Rad så kanske var det så att utgivningen av Bilagan bidrog till att Bertil Bokelius tyckte att det var lika bra att jag tog över Rutan istället.

The Renju World

är ju den största (enda) engelskpråkiga luffarschacktidningen som utges av RIF och första numret utgavs av Peter Jonsson strax efter bildandet av RIF. Nr 1 utkom den 17 januari 1989. Peter Jonsson utkom med några nummer innan Alexander Nosovsky tog över som redaktör. Sedan tog Ando Meritee över som redaktör och därefter blev det Ants Soosorv. En del nummer av Renju World finns publicerade på Internet på webbplatsen https://renju.se/rif/renworld.htm 

Renju Newsletter

1975 startade jag Renju Newsletter. Renju Newsletter har hela tiden varit ett e-postmeddelande innehållande senaste nytt inom luffarschack/renju-världen. Alla gamla nummer finns publicerade på adresssen http://renju.se/rif/oldnews.htm Fram t o m 1997 försökte jag göra en html-version som i viss mån kunde avvika från brevet särskilt när det gällde design men det blev för jobbigt pga av att så många nummer skickades ut så fr o m 1998 blev Internetversionen identisk med brevinnehållet med hjälp av s k PRE-taggar. 1998 utkom 115 nummer dvs mer än 2 i veckan. 1999 utkom 108 nummer och år 2000 "bara" 85.
 
Kanske kan man säga att under flera år har Renju Newsletter varit den största luffarschack/renju-tidningen åtminstone för nyheter. Analyserna har funnits i de andra tidningarna. 

Shuyu och Kohjoh

The Renju Sekai är inte den enda tidningen som ges ut i Japan. I rubriken nämns två andra tidningar som har innehållit många partier. Shuyu nr 100 var en särskilt intressant jubileumsupplaga av Kyotoklubbens tidning. I den finns en hel del renjuhistoria redovisad. Tyvärr är tidningen skriven på japanska och därför svåråtkomlig för andra än japaner. 

Ryska tidningar

Det finns också flera ryska tidningar men tyvärr är jag inte så insatt i dessas historia så jag överlåter åt dig som läser den här artikeln och som kan mer om dessa att nedan skriva en kompletterande kommentar om dessa. Det går naturligvis bra att nedan också kommentera och komplettera andra delar av denna artikel.

Renju News

Idag finns också webbtidningen Renju News. Mycket av informationen publiceras numera också kanske enbart på olika webbplatser. Se sådana webbplatser i artikeln med länkar.

Tommy Maltell (Artikeln uppdaterades den 26 februari 2022 och den 11 januari 2024)