Japanska förbudet Nihon Renju Sha har numera flera platser på nätet. Renju Channel erbjuder flera videoklipp från viktiga partier.

Nihon Renju Sha - Japanska Renjuförbundet
Japanska förbundet på Facebook
Renju Channels Facebookplats
Renju Channel på YouTube - Här finns flertalet videoklipp från viktiga partier i Japan