Läs mer om SM i Renju 2023 och  SM i Renju 2022 i särskilda PDF-fil.