I Sverige har den senaste tiden öppningsregeln Taraguchi 10 använts flitigt. Vid Lag-VM 2024 var öppningsregeln också Taraguchi 10. Vid  VM i Renju 2023 användes öppningsregeln Soosorv-8. Läs mer om olika tänkbara öppningsregler hos Renju.net.

Taraguchi-10 

- Den svarta spelaren sätter det första draget i mitten av brädet.
- Den andra spelaren får byta.
- Den vita spelaren kommer att lägga det andra draget inom 3x3 central ruta.
- Den andra spelaren får byta.
- Den svarta spelaren kommer att lägga det tredje draget inom 5x5 central ruta.
- Den andra spelaren får byta.
- Den vita spelaren kommer att lägga det 4:e draget inom 7x7 central ruta.

Val 1 (efter det 4:e draget):
- Den andra spelaren får byta.
- Den svarta spelaren kommer att lägga det femte draget inom 9x9 central ruta.
- Den andra spelaren får byta.
- Den vita spelaren spelar det sjätte draget var som helst.

Val 2 (efter det 4:e draget):
- Den svarta spelaren sätter tio (10) 5:e drag var som helst ombord (Symmetriska drag är inte tillåtna).
- Den vita spelaren väljer ett av de erbjudna 5:e dragen och spelar det 6:e draget var som helst.

Soosorv-8

  1. Spelare 1 sätter ut en av de 26 öppningarna
  2. Spelare 2 väljer att vara svart eller vit
  3. Vit spelare sätter ut valfritt fjärdedrag och deklarerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 femtedrag
  4. Svart spelare väljer att spela svart eller vit i partiet
  5. Svart spelare sätter ut det antal femtedrag som deklarerats
  6. Vit spelare låter ett femtedrag vara kvar, sätter ut drag 6 och spelet fortsätter på vanligt sätt.

Kommentarer gällande Soosorv-8

Regeln ger möjlighet till två färgbyten och därmed fler spelbara fjärdedrag. På så sätt ökar antalet möjliga varianter kanske tiofalt jämfört med Yamaguchiregeln. Med de nya reglerna blir alla öppningar spelbara.

En öppning som D13 som innebär säker vinst med RIF-regler såväl som Yamaguchiregler blir med ett balanserat fjärdedrag spelbart. Öppningar som idag bara kan spelas med ett fjärdedrag såsom D3 och D11 kan nu med ett ”sämre” fjärdedrag tillsammans med tre eller fyra femtedrag bli spelbara vilket är viktigt om man önskar lämna dagens teori.