Denna skrift utgavs av Stockholms Luffarschackförening i juli 1984 i regi av Stefan Jansson och Johan Tidblad. Bengt Nyberg har år 2010 framställt en nyutgåva som här presenteras i en pdf-fil (23,5 MB). Dragen visas som kryss och ringar och lösningar finns. På platsen GoMoku and Renju Study Centre erbjuds problem både i renju och gomoku. 

På platsen GoMoku and Renju Study Centre kan du registrera dig. Sedan har du vanligtvis 3 försök på varje problem som du vill lösa och du får svar direkt om det är rätt. Gör först "Tasks for beginners" så att du lär dig hur man gör för att ange sin lösning. Det kan vara lite klurigt först att förstå hur man gör detta.