Nu finns åter boken Five-In-A-Row (Renju) som gavs ut 1981 av Goro Sakata och Wataru Ikawa.

Teoriboken Five-In-A-Row (Renju) finns nu som sagt i en ny upplaga till försäljning. Boken kostar 50 kr + porto.

Mitt första exemplar är signerat av författarna 1981.9.3. Detta är den första boken som kom ut på engelska om renju på det kända förlaget The Ishi Press, Inc. i Tokyo som drevs av Richard Bozulich.

Förlaget var mycket känt för sina Go-böcker. När jag en gång i tiden försökte finna luffarschackspelare i Japan så fick jag ett tips från en svensk Go-spelare om Ishi Press. Jag skrev ett brev och Richard Bozulich svarade med att skicka mig japanska böcker om renju och att över huvud taget informera mig om ordet renju och att jag skulle skriva till Wataru Ikawa som då var internationell kontaktman för japanska renjuförbundet (Nihon Renju Sha). Jag skrev ett brev till Wataru Ikawa. Vi hade mycket brevkontakt som väl i viss mån bidrog till den här bokens tillkomst.

Under mitt första besök i Japan 1983 träffade jag (Tommy  Maltell) både Wataru Ikawa och Goro Sakata. Under VM i Japan 1989 besökte jag (Tommy  Maltell) och Bengt Asplund Richard Bozulich.

Är du intresserad så kontakta Stefan Karlsson.