Shigeru Nakamura gav 2015 ut en bok med 100 renjuproblem med text på japanska. 2015 presenterade Dm. Epifanov sin nya bok "The Caged Tiger - Renju opening book for Yamaguchi rule".

Båda böckerna finns till försäljning i Sverige. Båda böckerna kostar 100 kr + porto.

Är du intresserad så kontakta Stefan Karlsson. De kan också berätta hur mycket pengar som måste sättas in på förbundets plusgirokonto nr 92 90 81 – 8 vid en beställning där leverans inte sker vid en turnering.