Listan över vad man kan köpa från förbundet har uppdaterats  20190211. Listan finns i en pdf-fil som du hittar i följande mapp. Beställer gör man lämpligen av någon i styrelsen.