SM i Gomoku 2023 avagjordes i Jönköping söndagen den 10 december 2023. Partierna finns publicerade på RenjuNet.

Resultat:

  1. Richard Sandström 5p
  2. Peter Jonsson 4p
  3. Björn Lind 3p
  4. Tommy Maltell 0p